“Draai het Diamant Theater niet de nek om.”

Een interview met Hubertine Langemeijer: “Cultuur maakt verschil in moeilijke tijden. Dat moeten we koesteren”.

Stichting KunstPost is sinds 2008 een vast waarde in Mariahoeve. Het Diamant Theater en KunstPost organiseren jaarlijks gezamenlijk meerdere activiteiten en voorstellingen, zoals de Open Atelierroute Haagse Hout en het Kamermuziekfestival.

Mariët Struijk, Directeur Diamant Theater, ging in gesprek met Hubertine Langemeijer, Directeur KunstPost, over het belang van cultuur in de wijk, ideeën voor een co-creatie pand en de toekomst van (podium)kunsten in Haagse Hout.

Mariët ontmoet Hubertine in het kantoor van het Diamant Theater op LOOkatie364 aan Het Kleine Loo in Mariahoeve. Op gepast afstand zitten zij aan een lange tafel bestrooid met flyers van voorstellingen. Met passie vertelt Hubertine over haar droom voor de wijk, haar toekomstplannen met KunstPost en wat het hebben van een lokaal theater voor hen betekent.

“Het doel van KunstPost is om kunst zichtbaar te maken in de breedste zin van het woord”, legt Hubertine uit. “We opereren vooral in en op de grens van Haagse Hout, waarbij Mariahoeve het centrum is.”

“Net zoals het Diamant Theater wil KunstPost cultuur laagdrempelig toegankelijk maken. In een wijk zoals Mariahoeve is dit essentieel”, aldus Hubertine.

“Veel bewoners moeten met zeer bescheiden budget zien rond te komen waardoor kunst en kunstbeleving noodgedwongen als eerste afvallen. Kunst kan mensen even uit hun dagelijkse sleur of problemen halen, waardoor ze nét dat nieuwe idee krijgen. Daar willen we juist aan meewerken; mensen een zetje in de rug te geven.”

Mariët vult aan. “En dit geldt in het bijzonder voor de jongere generatie. Wanneer mensen op jonge leeftijd in aanraking komen met cultuur wordt er een zaadje geplant voor een leven waar cultuur een plek kan innemen. Het is mooi wanneer kinderen op jonge leeftijd gewend raken aan cultuur, met als gevolg dat ze op volwassen leeftijd blijven komen en er iets uit halen.”

“Ja, zo’n zaadje kan later een boom worden, een boei waarop je kan terugvallen in moeilijke tijden,” beaamt Hubertine. “Bijvoorbeeld een herinnering van een voorstelling waar je met je oma heenging of een bepaalde expositie, waar je kracht uit kan putten. Het samen iets beleven blijft je bij, en daar kun je van nagenieten. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren gebeuren, maar ook met kunst. In het leven kan je veel worden afgenomen, behalve je herinneringen.”

Tot vorig najaar deelden KunstPost en het Diamant Theater een artistieke broedplaats aan de Tarwekamp. Het pand moest tot groot verdriet van beide partijen totaal onverwacht gesloten worden. In dit pand waren naast de Tuinzaal ook oefenstudio’s voor het Koninklijk Conservatorium gevestigd en waren de ateliers van o.a. couturier Peter George d’Angelino Tap, van Wieteke van Dort en van Rob Bolland te vinden. De samenwerking die hier opbloeide tussen Diamant Theater en KunstPost is nog steeds een grote drijfveer voor Hubertine. Het liefst zou Hubertine samen met het DiamantTheater een pand blijven delen.

“Samenwerking en impact maken hangt samen met het hebben van een eigen plek; om zichtbaar te zijn, om vanuit te kunnen werken. Een cultureel centrum met een theaterzaal, oefenruimtes, studio’s en een gezamenlijke keuken met groene daktuin. Een plek waar mensen vanaf het terras kunnen doorrollen naar een concert of voorstelling. Daar geloof ik in!”

Over de samenwerking met het Diamant Theater is Hubertine duidelijk. “Wij hebben een klik. We zijn collega’s en vullen elkaar aan. Bij KunstPost zijn vooral kunstenaars aangesloten die hangende en staande kunst maken. Podiumkunsten voegen daar een extra dimensie aan toe omdat het ter plekke gemaakt wordt en je de kunstenaar aan het werk ziet. Het is ambachtelijk, live en 3D: je ruikt het zweet, zeg maar. Wanneer je dit samenvoegt krijg je een completere ervaring van kunst.”

Wanneer de toekomst van cultuur in Haagse Hout wordt besproken, komt ook het kunstenplanadvies aan bod. Volgens de adviescommissie zou het Diamant Theater geen gemeentesubsidie meer mogen ontvangen vanaf 2021. Hier heeft Hubertine een duidelijke mening over.

“Wat een ontzettend stom besluit! Hoe kunnen ze dat nou doen. Juist in deze tijden is cultuur een noodzaak om de samenleving samen te laten leven.”

“Kunst, in welke vorm dan ook, is nodig voor de sociale cohesie, voor onderling begrip, voor een kijkje in elkaars keuken. Dat kan je natuurlijk doen door met elkaar aan tafel te gaan zitten, zoals Ben Lachhap (van Resto van Harte, red.) het doet, maar dat doe je ook door van elkaars cultuur te genieten en te leren waarderen. Bijvoorbeeld door een keer naar een Bollywood voorstelling te gaan. Of een naar een dichter te luisteren die naast haar gedichten in eigen taal deze ook in het Nederlands voordraagt. Zo kijk je door een andere bril naar onze samenleving.”

Mariët vraagt: “Hoe groot zou het gat voor jullie worden wanneer het Diamant Theater dicht moet en er geen cultuuranker meer in Haagse Hout zou zijn?”

“Voor mij is het simpel: kunst kan niet zonder podiumkunst. Alles wat we organiseren is met muziek. Je kan naar kunst alleen maar komen kijken, maar zonder muziek is het erg ‘droog’. De meeste kunstenaars maken hun werk ook met muziek. Het podiumdeel laten schieten voelt voor mij hetzelfde als wanneer je van een mens een been amputeert. Lopen wordt dan een stuk moelijker.”

“In ons geval is het Diamant Theater onze partner-in-crime, ons tweede been in ons stadsdeel op het gebied van cultuur. Zeker nu onze samenwerking goed is en alsmaar beter wordt, hebben we elkaar steeds meer nodig om cultuur in de breedste zin van het woord zichtbaar te maken in het stadsdeel.”

“Ik zou het eeuwig zonde vinden wanneer het Diamant Theater, ons cultuuranker, nu de nek wordt omgedraaid. Wat er nu is, krijg je niet snel terug. We hebben lang gevochten om te komen waar we nu zijn.”

Mariët bedankt Hubertine hartelijk voor dit interview. “Hopelijk hebben we nog een lange samenwerking voor de boeg!”