Oproep aan onze bezoekers: Wij hebben jullie hulp nodig!

De adviescommissie van de gemeente heeft het Diamant Theater een negatief subsidieadvies gegeven. Dit zou betekenen dat wij eind dit jaar moeten sluiten.

Daar zijn wij het niet mee eens! Daarom willen wij wethouder van Asten en collega’s een document aanbieden met redenen waarom wij wél het theater ván en vóór Haagse Hout moeten blijven.

Daarbij vragen wij hulp van onze vaste bezoekers. Wij willen jullie vragen om 4 vragen te beantwoorden over het Diamant Theater.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 3 minuten. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Onze dank is groot!

Namens team Diamant Theater