Blijf op de hoogte met de DiamantTheater nieuwsbrief

Over ons

Het DiamantTheater, Cultuuranker voor stadsdeel Haagse Hout

Het DiamantTheater is in 2010 opgericht en is gevestigd in het Diamant College, een vmbo school aan de Diamanthorst in Den Haag. Het DiamantTheater is een toegankelijk theater met 150 zitplaatsen, waar je wekelijks terecht kunt voor een (theater)voorstelling of filmavond.

In 2013 is het DiamantTheater door de Gemeente Den Haag aangewezen als Cultuuranker voor stadsdeel Haagse Hout. Dat betekent dat het theater – naast het programmeren van voorstellingen – ook culturele activiteiten organiseert en mogelijk maakt voor bewoners uit het stadsdeel. Het  is een plek waar amateurverenigingen kunnen repeteren en optreden, waar festivals kunnen worden gehouden en waar de musical van school kan worden opgevoerd. Het DiamantTheater wil zo bijdragen aan een groter cultureel aanbod en meer cultuurparticipatie van de bewoners in Haagse Hout. Dat doen wij niet alleen, vrijwilligers uit de wijk helpen mee!

Programma

Het DiamantTheater vindt het belangrijk dat het theateraanbod aansluit bij wat bewoners willen. Daarom heeft het theater een adviserende programmacommissie van wijkbewoners opgezet. Op dit moment zijn er tien wijkbewoners actief in de programmacommissie.

Ook meepraten over wat er te zien en doen zal zijn in het DiamantTheater? Meld je dan aan via: [email protected]

Klik hier voor ons programma.

Partners en sponsoren

Het DiamantTheater wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag, Kansen voor West en Stadsdeel Haagse Hout.

Wij werken samen met o.a. Resto Van Harte, Het Koninklijk Conservatorium, Festival De Betovering, Festival 2 Turven Hoog, Stichting VOOR Welzijn, het Diamant College, KunstPost Mariahoeve, Basisschool de Vuurvlinder, Wijkberaad Mariahoeve, Iraanse club Bashgah Golshan en verschillende kunstenaars uit het stadsdeel.

ANBI

De Stichting DiamantTheater is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  RSIN: 8226.97.646

De doelstelling van de stichting DiamantTheater is het ontwikkelen van een toegankelijk en laagdrempelig wijktheater dat met de programmering een bijdrage levert aan het vergroten van het culturele aanbod en cultuurparticipatie van bewoners in het stadsdeel Haagse Hout.

Het DiamantTheater biedt als cultuuranker wijkbewoners een plek van ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing door in aanraking te komen met uiteenlopende culturele activiteiten.

Kijk hier voor het meest recente jaarplan en beleidsplan:

Code Cultural Governance

Het bestuur van het DiamantTheater hanteert de belangrijkste uitgangspunten van de Code Cultural Governance.

Voor meer informatie, download hier de PDF voor meer informatie over de Code Cultural Governance.

Beloningsbeleid

Het DiamantTheater heeft een klein team van medewerkers. Vrijwilligers ontvangen in principe geen vergoeding, tenzij het gewicht van de functie en/of de gevraagde inzet daartoe aanleiding geeft.

Bestuursleden van de Stichting DiamantTheater ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.