Blijf op de hoogte met de DiamantTheater nieuwsbrief

Over ons

Het DiamantTheater, Cultuuranker voor stadsdeel Haagse Hout

Het DiamantTheater is in 2010 opgericht en is gevestigd in het DiamantTheater, een vmbo school aan de Diamanthorst in Den Haag. Het DiamantTheater is een toegankelijk theater met 150 zitplaatsen, waar je wekelijks terecht kunt voor een (theater)voorstelling of filmavond.

In 2013 is het DiamantTheater door de Gemeente Den Haag aangewezen als Cultuuranker voor stadsdeel Haagse Hout. Dat betekent dat het theater – naast het programmeren van voorstellingen – ook culturele activiteiten organiseert en mogelijk maakt voor bewoners uit het stadsdeel. Het Ā is een plek waar amateurverenigingen kunnen repeteren en optreden, waar festivals kunnen worden gehouden en waar de musical van school kan worden opgevoerd. Het DiamantTheater wil zo bijdragen aan een groter cultureel aanbod en meer cultuurparticipatie van de bewoners in Haagse Hout. Dat doen wij niet alleen, vrijwilligers uit de wijk helpen mee!

Programma

Het DiamantTheater vindt het belangrijk dat het theateraanbod aansluit bij wat bewoners willen.

Ook meepraten over het programma in het DiamantTheater? Meld je aan via info@diamanttheater.nl

ANBI

De Stichting DiamantTheater is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). RSIN: 8226.97.646

De doelstelling van de stichting DiamantTheater is het ontwikkelen van een toegankelijk en laagdrempelig wijktheater dat met de programmering een bijdrage levert aan het vergroten van het culturele aanbod en cultuurparticipatie van bewoners in het stadsdeel Haagse Hout.

Het DiamantTheater biedt als cultuuranker wijkbewoners een plek van ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing door in aanraking te komen met uiteenlopende culturele activiteiten.

Kijk hier voor het meest recente jaarplan en beleidsplan:

Partners en sponsoren

Het DiamantTheater wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag, Kansen voor West en Stadsdeel Haagse Hout.

Wij werken samen met o.a. Resto Van Harte, Middin, Festival 2 Turven Hoog, Stichting VOOR Welzijn, het Diamant College, KunstPost Mariahoeve, Basisschool de Vuurvlinder, Wijkberaad Mariahoeve, Iraanse club Bashgah Golshan en verschillende kunstenaars uit het stadsdeel.

Code Cultural Governance

Het bestuur van het DiamantTheater hanteert de belangrijkste uitgangspuntenĀ van de Code Cultural Governance.

Voor meer informatie, download hieronder de pdf van het informatieboekje: