Partners en sponsoren

Het Diamant Theater wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag en Stadsdeel Haagse Hout.

Wij werken samen met o.a. Resto Van Harte, Het Koninklijk Conservatorium, Festival De Betovering, Festival 2 Turven Hoog, Stichting VOOR Welzijn, het Diamant College, KunstPost Mariahoeve, Basisschool de Vuurvlinder, Wijkberaad Mariahoeve, Iraanse club Bashgah Golshan, Lichtpuntjes van Mariahoeve en verschillende kunstenaars uit het stadsdeel.

ANBI

De Stichting Diamant Theater is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Ons RSIN nummer is: 8226.97.646

De doelstelling van de stichting Diamant Theater is het ontwikkelen van een toegankelijk en laagdrempelig wijktheater dat met de programmering een bijdrage levert aan het vergroten van het culturele aanbod en cultuurparticipatie van bewoners in het stadsdeel Haagse Hout.

Het Diamant Theater biedt als Cultuuranker wijkbewoners een plek van ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing door in aanraking te komen met uiteenlopende culturele activiteiten.

Code Cultural Governance

Het bestuur van het Diamant Theater hanteert de belangrijkste uitgangspunten van de Code Cultural Governance.

Kijk hieronder voor het meest recente jaarplan en beleidsplan:

Beloningsbeleid

Het Diamant Theater heeft een klein team van medewerkers. Vrijwilligers ontvangen in principe geen vergoeding, tenzij het gewicht van de functie en/of de gevraagde inzet daartoe aanleiding geeft.

Bestuursleden van de Stichting Diamant Theater ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.